Pakkeoppdrag og sikkerhetsmakulering

Pakkeoppdrag og sikkerhetsmakulering

Pakkeoppdrag og sikkerhetsmakulering

Vi påtar oss små og store oppdrag innen pakking og sikkerhetsmakulering

Pakkeoppdrag

Vi påtar oss små og store pakkeoppdrag. Vi pakker i forpakninger og konvolutter, klistrer på etiketter og pakker bedriftsagver. Se prisliste for priser eller ta kontakt for en hyggelig prat om eventuelle oppdrag.

Sikkerhetsmakulering

Kunden samler varer som skal destrueres i egnet fraktembalasje. Om ønskelig kan Bjørkhaug anskaffe låsbar beholder til innkjøpspris.

All makulering av papir gjøres med maskiner som kryssmakulerer, slik at det ikke vil være mulig å rekonstruere dokumenter. Frakt fra kunde skjer i lukket bil. Dersom det er behov for lagring etter at dokumentene er fraktet fra kunde, vil disse bli oppbevart i låst rom innenfor alarmsone med vaktholdstjeneste. Alle ansatte som håndterer oppdrag for kunde har signert taushetserklæring.

Vi leverer ferdigmakulert og sortert papir til vår samarbeidspartner Ragn-Sells, som besørger videre håndtering i gjenvinningskretsløpet.

Hvorfor kjøpe tjenester hos oss?

  • Det er et samfunnsnyttig bidrag å gi oppgaver til våre arbeidstakere
  • Å nyttiggjøre seg av vårt tjenestetilbud gir bærekraft til det lokale næringslivet
  • Ved at dere benytter en aktør i egen by blir det færre kjørte kilometer, noe som er miljøvennlig
  • Dere bidrar til riktig og sikker håndtering av papir-avfall
  • Vi tilpasser tilbudet nøyaktig slik dere vil ha det og har et utmerket system for reklamasjon
  • Vi er svært konkurransedyktige når det gjelder pris
  • Vi henter og bringer

Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

En vekstbedrift med arbeidstaker i fokus

 

Kontakt

Storaneset 12, 

5260 Indre Arna. 
Epost : post@bjorkhaug.no 
Telefon: 55 53 81 00

Bildegalleri