Tiltaksordninger

Tiltaksordninger

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Bjørkhaug tilbyr arbeid i en skjermet virksomhet for personer som har behov for arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Vi har 24 VTA-plasser, fordelt på 5 ulike verksteder.

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Bjørkhaug tilbyr arbeidsrettede tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi har 11 APS-plasser, fordelt på it-avdelingen og 4H-gården.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et tiltak for deg som trenger å styrke mulighetene dine for å komme i arbeid, og som har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. Når du deltar på tiltaket får du oppfølging og arbeidstrening som passer for deg. Målet er å skaffe eller beholde arbeid. Du kan få tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt, og har behov for tett oppfølging.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et skjermet arbeidsmiljø. Skjermede bedrifter har produksjon av varer og/eller tjenester, og er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid. Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer tilpasset kompetansen din og utfordringene dine. Du vil få oppfølging etter behov i ulike arbeidssituasjoner.

For ytterligere informasjon om tiltaksordninger eller innsøkning, kontakt ditt nærmeste NAV-kontor eller ta en titt innom nettsiden deres: www.nav.no

Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

En vekstbedrift med arbeidstaker i fokus

 

Kontakt

Storaneset 12, 

5260 Indre Arna. 
Epost : post@bjorkhaug.no 
Telefon: 55 53 81 00

Bildegalleri