Pakkeoppdrag og sikkerhetsmakulering

Pakkeoppdrag og sikkerhetsmakulering

Pakkeoppdrag og sikkerhetsmakulering

Vi påtar oss små og store oppdrag innen pakking og sikkerhetsmakulering

Pakkeoppdrag

Vi påtar oss små og store pakkeoppdrag. Vi pakker i forpakninger og konvolutter, klistrer på etiketter og pakker bedriftsgaver. Ta kontakt for en hyggelig prat om eventuelle oppdrag.

Avdelingen har kompetanse på lagerhåndtering, kundeservice og utsending for nettbutikker.

Vi har samarbeid blant annet med ProBergen og Foris.

Sikkerhetsmakulering

Kunden samler varer som skal destrueres i egnet fraktembalasje. Om ønskelig kan Bjørkhaug anskaffe låsbar beholder til innkjøpspris.

All makulering av papir gjøres med maskiner som kryssmakulerer, slik at det ikke vil være mulig å rekonstruere dokumenter. Frakt fra kunde skjer i lukket bil. Dersom det er behov for lagring etter at dokumentene er fraktet fra kunde, vil disse bli oppbevart i låst rom innenfor alarmsone med vaktholdstjeneste. Alle ansatte som håndterer oppdrag for kunde har signert taushetserklæring.

Vi leverer ferdigmakulert og sortert papir til vår samarbeidspartner Ragn-Sells, som besørger videre håndtering i gjenvinningskretsløpet.

Vi makulerer blant annet for Oddvar Bjelde og Sbanken

Hvorfor kjøpe tjenester hos oss?

  • Det er et samfunnsnyttig bidrag å gi oppgaver til våre arbeidstakere
  • Å nyttiggjøre seg av vårt tjenestetilbud gir bærekraft til det lokale næringslivet
  • Ved at dere benytter en aktør i egen by blir det færre kjørte kilometer, noe som er miljøvennlig
  • Dere bidrar til riktig og sikker håndtering av papir-avfall
  • Vi tilpasser tilbudet nøyaktig slik dere vil ha det og har et utmerket system for reklamasjon
  • Vi er svært konkurransedyktige når det gjelder pris
  • Vi henter og bringer

 

For AFT:

Avdelingen kan gi opplæring i lagerhåndteringssystem på datamaskiner, håndtering av ordre fra nettbutikk, kundekontakt pr telefon og mail, plukking av varer til butikk etter ordrelister.

Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

En vekstbedrift med arbeidstaker i fokus

 

Kontakt

Storaneset 12, 

5260 Indre Arna. 
Epost : post@bjorkhaug.no 
Telefon: 55 53 81 00

Bildegalleri